top of page
Eva%20van%20den%20Bos%20Strafrechtadvoca

mr. E.K.A. (Eva) van den Bos is in 2007 afgestudeerd in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie liep zij stage bij verschillende gerenommeerde advocatenkantoren en vanaf begin 2008 is zij werkzaam als advocaat binnen het strafrecht. Bij het gespecialiseerde strafrechtkantoor Nooitgedagt Slijters & Van der Horst Advocaten te Amsterdam is zij opgeleid tot strafrechtadvocaat.

 

In 2013 richtte Eva van den Bos samen met mr. S. Koster en mr. C. Maat het kantoor Koster Maat & Van den Bos Advocaten op. In 2021 is zij verder gegaan onder de naam Van den Bos Advocatuur en werkt zij nauw samen met Advocatenkantoor Siccama.

 

Haar praktijk bestaat uit het bijstaan van meerder- en minderjarige cliënten in  allerlei soorten strafzaken, zoals bij verdenkingen van gewelds- en vermogensdelicten, in fraude- en witwaszaken, alsmede bij delicten strafbaar gesteld in de Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en Wegenverkeerswet.

 

Ook behandelt zij zaken betreffende ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, houdt zij zich bezig met het penitentiair recht voor gedetineerde cliënten en staat zij in klachtprocedures tegen de politie cliënten bij die slachtoffer zijn geworden van politiegeweld (inclusief artikel 12 Sv. procedures).

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Eva het rechtsgebied Strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

 

Expertise: 

    •      Algemeen strafrecht

    •      Financieel economisch strafrecht

    •      Fiscaal strafrecht

    •      Jeugdstrafrecht

    •      Penitentiair recht

 

Eva is lid van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA).

 

Talen               : Engels, Frans, Spaans (redelijk)

bottom of page